Keirydeary's Site - Who Would You Have An Keirydeary With?

Olles hicka

Posted Jan. 21, 2016, 6:31 p.m. By keirydeary

Att Olle skulle få hicka var ju ingenting som förvånade oss! Han hade ju vid många tillfällen förut fått sina hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall så det var ju ingen nyhet på något som helst sätt! Att han däremot skulle få för sig att hoppa stavhopp samtidigt det var ju inte direkt väntat! Speciellt inte med tanke på hans ålder av åttiofyra höstar! Så där sprang han ut på friluftsbanan med hödjhoppsstaven i högsta hugg samtidigt som han fick sina återkommande hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationsanfall vilket han inte på något sätt kunde kontrollera! Hur skulle detta gå?