Keirydeary's Site - Who Would You Have An Keirydeary With?

Efterfrågan är stor

Posted Sept. 13, 2015, 8:12 p.m. By keirydeary

Har du någongång funderat på varför det finns så många olika gym och tränings videos och tidningar om träning, och det talas om dieter hit och bantning dit osv. Jo det måste ju ha att göra med att efterfrågan för träning och motion har ökat. Förr itiden behövde man inte tänka på träning för nästan alla fick träning gratis på sina jobb som  var mer fysiskt krävande och det fanns inte snabbmat. Men i takt med snabbmats ställen ökat och fler och fler it jobb så blir vi tjockare och behöver tänka på att röra oss och äta bättre.